Informatie

  • Dit jaar hanteren we een continurooster, zodat de kinderen alvast kunnen wennen aan de schooltijden.
  • Op woensdag 30 augustus en donderdag 31 augustus moeten de kinderen hun eigen lunch meenemen.
  • Op vrijdag 1 september zorgen wij voor de lunch.
  • Het evenement vindt plaats van 30 augustus tot en met 1 september, van 9.00 uur tot 14.30 uur.
  • Het adres van het evenement is Herberg de Pot, Potdijk 8 in Markelo.

Je kunt contact met ons opnemen via het telefoonnummer (+31) 06 27 23 32 05 of via info@jeugdaktiviteitenmarkelo.nl.

Afronden inschrijving

Deelname aan Houtdorp kost per kind € 20,00. Om ervoor te zorgen dat je betaling correct wordt verwerkt, moet je ervoor zorgen dat je uiterlijk voor 31 juli betaalt. Maak het bedrag over op rekeningnummer: NL38 RABO 0328 5884 23  onder vermelding van de volledige naam en geboortedatum. Daarnaast draagt jouw bijdrage als vrijwilliger bij aan het succes van het evenement en maakt het mogelijk voor de kinderen om van Houtdorp Markelo 2023 te genieten. Na betaling en minimaal inschrijving van 1 dagdeel helpen (per gezin) is de deelname aan Houtdorp Markelo 2023 definitief. Wij hebben er zin in!